آموزشگاه زبان گات اخبار خرید کتاب ثبت نام آنلاین انتقادات و پیشنهادات استخدام تعیین سطح آنلاین درخواست نمایندگی کاربران

آموزش زبان ایتالیایی

آموزش زبان ایتالیایی

درس هشتم

O sole mio

Che bella cosa

Una giornata al sole!

L`aria e` serena

Dopo la tempest…

Che bella cosa

 

ای آفتاب من

 

چه چیز قشنگی

یک روز آفتابی!

هوا صاف است

پس از طوفان…

چه چیز قشنگی… (یک ترانه معروف ناپلی)

 

Bravo! E` molto allegro stamattina!

Si , sono di buon umore. E lei?

Io no. ho dormito male.

Perche`?

Ho pensato tutta la note che devo partire oggi.

Quando parte?

Stasera, dopo cena.

Allora! Abbiamo ancora tutta la giornata.

E` vero, ma…

Niente ma! Andiamo a fare una passeggiata.

آفرین! امروز صبح خوشحال هستید.

بله، حالم خوش است. شما چطور؟

من نه. خوب نخوابیدم.

چرا؟

تمام شب فکر میکردم که امروز باید حرکت کنم.

کی حرکت میکنید (میکند)؟

امشب، بعد از شام.

بسیار خوب! هنوز تمام روز را وقت داریم.

درست است ، اما….

اما نداریم بریم گردشی بکنیم.

 

ترجمه لغت ترجمه لغت
عزیمت میکند Parte آفتاب Il sole
فکر کردن Pensare گردش La passeggiata
فکر کرده (صفت مفعولی) Pensato چهار Quattro
خوابیدن Dormire چهارم Quarto- quarta
خوابیده (صفت مفعولی) Dormito صاف و درخشان Sereno- serena
داشتن Avere خوشحال و با نشاط Allegro- allegra
رفتن Andare خیلی Molto- molta
بد Male ما داریم- داشته باشیم(امری) Abbiamo
هیچ Niente می میرویم-برویم (امری) Andiamo
عزیمت کردن Partire ما هستیم-باشیم(امری) Siamo

 

 

توضیحات:

-کلمه la`ariaکلمه ی مونثی است که با a حرف آغاز شده است بنابرین حرفa از حرف تعریف la حذف شده است.

-حرف اضافه di به معنی از هست اما در بعضی اصطلاحات دار بودن یک حالتی را میرساند مثلا:

esser di boun umoreیعنی خوش خلق بودن یاesser di cattivo umore  بداخلاق بودن

-برای ساخن زمان ماضی نقلی فعل داشتن را به صفت مفعولی فعل مورد نظر اضافه کنید

خوابیده ام    ho dormito

فکر کرده ام  ho pensato

تمرینات اضافه:

از این به بعد سعی میکنیم با لغات و اصلاحاتی که پایان هر درس یاد میگیریم جمله بسازیم.

Esercizo

Che la fatto stamattina?

No ho fatto niente.

Ha dormito bene?

Grazie , ho dormito tutta la note.

Quando andiamo a fare una passeggiata?

Abbiamo ancora tempo.

Perche e` triste?

Ma non sono triste. Sono di buon unmore.

 

تمرین

امروز صبح چه کرده اید؟

هیچکاری نکرده ام.

آیا خوب خوابیده اید ؟

تمام شب را خوابیدم مرسی..

کی میریم گردشی بکنیم؟

ما هنوز وقت داریم.

چرا ناراحتید(ناراحت است)؟

(اما) ناراحت نیستم حالم خوب است.

(ma به معتی اما همان طورکه قبلا اشاره شد برای تزیین و باز کردن حرف استفاده میشود. )

 


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی شده توسط تیم IT آموزشگاه گات

ثبت نام