آموزش زبان ایتالیایی

تلفظ در زبان ایتالیایی

حروف در زبان ایتالیایی صدای الفبایی خود را دارند. و به جز h مابقی حروف تلفظ میشوند. با ترکیب حروف صداهای دیگر ساخته می شوند.

تلفظ حروف بی صدا:

مثال تلفظ حرف مثال تلفظ حرف
Partire پ P Bene ب B
Roma ر R Caro , facile چ یا ک C
Si, scusi بین دو صدادار ز بقیه حالات س S Fare ف F
Tre ت T Ha , ho تلفظ نمیشود H
Vendere و V Lettera ل L
grazie صدایی بین ت و ز Z Marghetra م M
non ن N

 

 

مثال تلفظ حروف
Facile, francese چی/چِ/چّ Ci,ce,cio
Perche کی/کِ/ کّ Chi,che,co
Geramania,parigi,giarno جی/جِ/جّ/جو Gi,ge,gio,giu
Prego,margherita گی/گِ/گّ/گو Ghi,ghe,go,gu
Quando کو Qu
Cpnoscerla ش/شی/شا/شّ/شو Sce,sci,scia,scio,sciu
voglio لی Gli
signore نی gn

 

تلفظ حروف صدا دار

مثال تلفظ حرف مثال تلفظ حرف
Poco اّ O Ma آ A
Questa او U Arivederci اِ E
Mai اُی Ai Perche` اِ با تاکید e`
Lei اِی ei italiano ایی i

 

دوره های آموزشی زبان ایتالیایی

  • برگزاری کلاس های فشرده و نیمه فشرده
  • برگزاری کلاس های خصوصی
  • برگزاری کلاس های آنلاین

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ی برگزاری کلاس های آموزشی این مجموعه و منابع و متد ها با یکی از شعب گات تماس بگیرید و از روند برگزاری کلاس ها مطلع شوید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *