آموزش زبان انگلیسی

درس یازدهم

درس یازدهم آموزش زبان انگلیسی ، در این فصل می خواهیم به بررسی افعال و افعال کمکی زبان انگلیسی بپردازیم. 

فعل

فعل be to از فعل هاي بسیار مهم در زبان انگلیسی است که هم می تواند فعل اصلی واقع شود و هم می تواند فعل کمکی به کار رود. افعال be to به معناي (بودن، هستن) می باشند و چون کاري انجام نمی شود و فقط چیزي را به فاعل نسبت می دهند به آنها افعال ربطی هم می گویند . مانند : او مهربان است. یا من دانش آموز هستم .

. Am – Is – Are : از عبارتند to be افعال
فعل am همیشه براي ضمیر اول شخص مفرد (I )به کار می رود. مانند : (am I.)
فعل Is براي ضمیر سوم شخص مفرد (It, She, He )و اسامی افراد و اشیاء به کار می رود. مانند : (is He. )
فعل Are براي ضمایر اسامی جمع و ضمیر دوم شخص مفرد به کار می رود. مانند :
. (You are , We are)

صرف این افعال در زمان حال ساده به قرار زیر است :

I am We are
You are You are
He is They are
She is
It is

براي منفی کردن یک جمله، بعد از افعال کمکی be to کلمه not را اضافه می کنیم و بقیه جمله را می نویسیم .

I am not a teacher.
به استثناي فاعل اول شخص مفرد (I)در بقیه موارد در جملات منفی می توانیم از مخفف کلمه not یعنی t’n استفاده می کنیم .
She is not a student.
She isn’t a student.

جملات زیر به صورت منفی بیان شده اند :

1. I am a doctor.
I am not a doctor.

 You are teacher.
You are not teacher.

They are not students
 They are students

 Ali is a student.
Ali is not a student.

 This cat is in the classroom.
This cat is not in the classroom.

براي سوالی کردن فعل be to در زمان حال ساده، جاي آن را با ضمایر فاعل عوض می کنیم. مثال :

Am I a engineer?
Are you a doctor?

جمعمفرد
wei
youyou
theyhi

shi

it

 

در زبان انگلیسی می توانیم ضمایر، اسامی و افعال be to را جمع ببندیم. به جدول زیردقت کنید :

I am = We are
He is = They are
She is = They are
It is = They are
You are = You are

نکته !
در صورتی که دقت کرده باشید، کلمات He و You به حرف صدا دار ختم شده اند و کلمات is و are نیز با حرف صدا دار شروع شده اند. براي سادگی تلفظ، حرف صدا دار ابتداي کلمات is و are را حذف کرده و به جاي آنها (,) می گذاریم که این حالت را در زبان انگلیسی فرم مخفف (form Contracted )می گویند .

I am not a teacher.
You aren’t a teacher.

He isn’t a teacher.
She isn’t a teacher.

It isn’t a dog.
We aren’t teachers.

You aren’t teachers.
They aren’t teachers.

not am به صورت مخفف نوشته نمی شود

اگر اسم هایی که به حرف f یا fe ختم می شوند زمان جمع بستن f یا fe به ves تبدیل می شود. یعنی f یا fe را به ves تبدیل می کنیم. مثل Leaf ( برگ) که جمع آن Leaves می شود. یا Wife (همسر) که جمع آن می شود Wives (همسران).
اسم هایی که به حرف O ختم می شوند es به خود می گیرند مثل Potato ( سیب زمینی) اگر جمع ببندیم می شود Potatoes ( سیب زمینی ها). برخی مواقع به کلماتی برخورد می کنیم که هیچ قاعده خاصی در مورد جمع بستن ندارند. آنها را بایستی به مرور زمان و با یاد گرفتن آشنا شویم. براي مثال Man ( مرد) را اگر بخواهیم جمع ببندیم و بگوئیم (مردان) باید به صورت Men بیان کنیم. برخی از کلمات که قواعد خاصی در جمع بستن ندارند عبارتند از :
Woman ( زن) که جمع آن می شود Women ( زنان).
Foot ( پا) که جمع آن می شود Feet ( پاها).
Child ( بچه) که جمع آن می شود Children ( بچه ها).
برخی از کلمات را باید به مرور زمان شنید و یاد گرفت .
اسمی که جمع بسته شود، دیگر پیش از آن a نمی آید .
جملات زیر را جمع ببندید :

. It is a pen.
They are pens.

. I am a teacher.
We are teachers.

. She is a student.
They are students.

. He is a doctor.
They are doctors


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *شعبه یک ( آموزشگاه زبان در کاشانی )

خیابان آیت الله کاشانی

021-44154950
021-44154940
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه دو ( آموزشگاه زبان در جنت آباد )

خیابان جنت آباد جنوبی نبش باهنر

021-44892653
021-44892657
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه سه ( آموزشگاه زبان در پونک )

میدان پونک رو به رو درب شرقی بوستان ساختمان پونک

021-46013615
021-46013099
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه چهار ( آموزشگاه زبان در جردن )

خیابان جردن بالاتر از اسفندیار بین تور و تندیس پلاک 151 واحد9

021-26290528
021-26290519
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه پنچ ( آموزشگاه زبان در ولیعصر )

ضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر ابتدای کوچه شقایق جنب پاساژ ایرانیان پلاک 46 طبقه دوم

021-88931877
021-88931975
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه ششم ( آموزشگاه زبان در رسالت )

ضلع جنوب غربی میدان رسالت, ابتدای خیابان شهید مدنی ,کوچه اسلام پناه, نبش یوسفی پلاک 5 طبقه 1 واحد 1


021-77453075
021-77808688
شماره تلگرام : 09030527949
طراحی شده توسط تیم IT آموزشگاه گات

ثبت نام