نگار غفوری منش

namelastnamelevelday time teacher name
نگارغفوری منشGA1-2یکشنبه-سه شنبه6:00-7:30آقای ثریا
26Class Activity
8Midterm Exam
-Final Exam
35Oral
65Total

 

Fieldset

 

Verification


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *