مقایسه زبان انگلیسی و اسپانیایی

سرفصل‌های مقاله

در اینجا، ما به برخی از این مفاهیم فریبنده و به ظاهر پوچ که ممکن است یادگیری زبان را برای شما سخت کند، می پردازیم.

به عنوان مثال، چرا در بسیاری از جملات فاعلی وجود ندارد؟ چرا واژه خانه (La casa) با جنسیتی مونث، تلقی می شود؟ چرا به جای یک نقطه، ویرگول استفاده می شود؟ 

برخی از اختلافات کوچک ممکن است کافی باشد تا یک جمله را کاملاً برای کسانی که با آن آشنا نیستند، غیر قابل فهم کند.

هنگام یادگیری زبان اسپانیایی، ابتدا تشخیص شباهت ها و تفاوت های بین انگلیسی یک عمل خوب برای فهمیدن چیزهایی که از قبل می دانید و چیز های جدیدی که نیاز به یادگیری دارند، می باشد.

 

زبان اسپانیایی

 

 

 

در اینجا، به 10 مورد از مهمترین تفاوت های مهم بین انگلیسی و اسپانیایی خواهیم پرداخت.

 

 

1.) اسم های اسپانیایی جنسیت دارند

 

یک سیب، کلمه مادر و قیچی، چه ارتباطی با هم دارند؟

همه آن ها اسم های مونث به زبان اسپانیایی هستند.

در حالی که اختصاص جنسیت به اشیاء چیزی است که در زبان های دیگر معمول است، اما در زبان انگلیسی مدرن و فارسی تقریباً نا موجود است. این امر برای گویندگان بومی انگلیسی و ما فارسی زبانان، در ابتدا می تواند کمی آزار دهنده باشد.

در زبان اسپانیایی، هر اسم یا مذکر یا مونث در نظر گرفته می شود ، و  “el” (مردانه) یا “la” (مونث)، غالباً با اسم همراه می شوند تا نشان دهند که جنسیت یک اسم چیست.

این موضوع در ابتدا آسان به نظر می رسد، اما تسلط بر جنسیت بسیار پیچیده تر است زیرا این چیزی است که بخش های مختلف جمله را تحت تأثیر قرار می دهد. برای صحبت صحیح زبان، چیزهای بیشتری باید آموخته شود چرا که ضمایر نسبی، صفت ها و موارد دیگر در جمله نیز باید با توجه به جنسیت خاص موضوع اصلاح شوند.

یکی دیگر از مشکلات احتمالی یادگیری جنسیت صرفاً به خاطر سپردن و شناخت جنسیت یک کلمه است. معمولاً کلماتی که با حرف o به پایان می رسند، مذکر هستند و کلماتی که به حرف a ختم می شوند، معمولا مونث هستند، که می توان به سادگی به خاطر سپرد. اما البته ، بسیاری از کلمات وجود دارد که پایان های متفاوتی دارند و همچنین آن هایی که نامنظم و غیر معمول را نیز باید در نظر گرفت.

در حالی که هنوز 9 مورد دیگر در لیست وجود دارد، همه آنها به اندازه جنسیت برای ما غیر معمول نیستند.

 

2.) صفت ها مانند زبان فارسی پس از اسم می آیند

 

چیزی که هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی متوجه آن نمی شوید این است که ابتدا از صفت ها استفاده می کنید و سپس اسم را به دنبال آن می آورید، در زبان انگلیسی شما توصیف یک شی را به شخص می دهید، قبل از اینکه بدانید آن اسم چیست. به عنوان مثال، می توانید در مورد کامیون بزرگ و قرمز در انگلیسی این گونه بنویسید (Large red truck) همانطور که می بینید اول صفت و سپس اسم مورد نظر به دنبال آن آمده است. در اسپانیایی، صفت ها  مانند فارسی بعد از جسم می آیند، بنابراین شما در مورد کامیون قرمز و بزرگ صحبت می کنید. این بدان معناست که فردی که به شما گوش می دهد تصویری از جسم خواهد داشت و سپس توضیحات را بر روی آن تحمیل می کند.

چند قاعده استثنایی در این قانون وجود دارد که ممکن است با آن ها روبرو شوید زیرا برخی از صفت ها متفاوت عمل می کنند. برای مثال یک سنجنده (quantifier) می باشد، که یک صفت است که توصیف می کند چند مورد از چیزی در جایی وجود دارد. شما در زبان اسپانیایی می گویید “خانه سفید” ، اما در مورد خانه تنها می گویید ” تنها خانه “. حداقل در حال حاضر، روی یادگیری تمرکز کنید تا به فکر قرار دادن صفت دوم. این به شما کمک می کند تا با خطاهای کمتری، کمی زودتر شروع به صحبت کنید.

 

3.) نفی در اسپانیایی بسیار ساده تر است

 

در انگلیسی، نفی می تواند بسیار پیچیده تر از آنچه که هست، باشد. انواع پیشوندها مانند “non-,” “un-,” “dis-,” “in-“ و بسیاری دیگر برای منفی کردن اسم ها  به شیوه ی درست به کار می رود و در زبان انگلیسی هنگام ساخت جملات، باید مراقب باشیم که از استفاده دو منفی در یک جمله، خودداری کنیم.

خوشبختانه برای شما  نفی در زبان اسپانیایی، بسیار ساده تر از این می باشد. در یک جمله، معمولاً فقط با قرار دادن کلمه ی “no” قبل از فعل ، آن را نفی می کند و پیشوند های کمتری برای سردرگمی شما وجود دارد.

هنگام ساخت جملات اسپانیایی، بر خلاف زبان انگلیسی، منفی دوگانه استفاده شود. در انگلیسی لازم است که ما کلمات منفی و تأیید آمیز را مخلوط کنیم ، که ممکن است باعث ایجاد سردرگمی برای افراد انگلیسی غیر بومی شود. در اسپانیایی، تعیین آنچه گفته می شود آسان است زیرا کلمات با یکدیگر موافق هستند.

به عنوان مثال ، برای گفتن “من چیزی نمی خواهم” به زبان اسپانیایی ، می گویند “No quiero nada” ، که به معنای واقعی کلمه ترجمه می شود “من چیزی نمی خواهم”. این دو کلمه منفی را در کنار هم قرار می دهد (نه ، نادا) و نه اینکه یک منفی را با مثبت مخلوط کنید که در زبان انگلیسی به صورت “I know nothing”  (یک مثبت و یک منفی) خواهد بود، بنابراین اگر بتوانید این نکته را به خاطر بسپارید، بسیار کاربردی می باشد!

 

4.) در زبان اسپانیایی اسم های مالکیتی وجود ندارد

 

زبان انگلیسی تأکید زیادی بر مالکیت دارند، جملاتی مانند: 

“I brushed my hair,” “I am holding Daniel’s jacket,” “I woke to the cat’s meowing.”

که همانطور که می بینید ژاکت با یک “s”   apostrophe به مالکیت دانیال در آمده است.

اسپانیایی به جای تغییر اسم برای ایجاد آن  به سادگی حرف اضافه ی  “de”   را برای بیان مالکیت استفاده می کند. به عنوان مثال ، اگر می خواهید در مورد ژاکت متعلق به دانیل صحبت کنید ، می گویند  “La chaqueta de daniel “. که این جمله به معنی ژاکت دانیال می باشد.

درست مثل صفت ها، اسم های مالکیت نیز در زبان اسپانیایی بعد از اسم مورد نظر می آیند.

 

5.) در اسپانیایی ، فاعل یک جمله اغلب نیازی به بیان ندارد و می تواند جزئی از فعل باشد.

در زبان انگلیسی ساده ترین جملات باید شامل فاعل و فعل باشند، و وجود فاعل یک امری ضروری است. اما در زبان اسپانیایی فاعل قابل حذف می باشد، دلیل این امر این است که اسپانیایی ترکیبات فعل زیادی دارد که مشخص می کند چه کسی این عمل را انجام می دهد دقیقا مانند انواع شناسه در زبان فارسی که مشخص می کند چه شخصی فعل مورد نظر را انجام داده است. به همین دلیل یادگیری افعال و ترکیب افعال که همانند شناسه ها در زبان فارسی می باشند، می تواند بسیار زمان بر باشند.

 

6.) در اسپانیایی ، فعل “داشتن” می تواند برای بیان احساس استفاده شود

در انگلیسی ، ما در مورد احساسات با استفاده از نوعی فعل (to be) “هستن” مانند “am”  ، صحبت می کنیم. در اسپانیایی، فعل “داشتن” اغلب به جای آن استفاده می شود. به عنوان مثال ، یک اسپانیایی به جای گفتن “من 20 ساله هستم” می گوید “20 سال دارم”. این برای بسیاری از صفات دیگر ، مانند گرسنگی (“گرسنگی دارم”) یا ترس (“من ترس دارم”) مشابه است.

لیست طولانی کلمات وجود دارد که از این دستور استفاده می کنند. در مطالعات خود به پیوندهای شکل اسپانیایی “داشتن” توجه داشته باشید!

 

7.) اسپانیایی عبارات پیشگفتار یا حرف اضافه های کمتری دارد

پیش گفتار یا حرف اضافه به کلماتی مانند “on” ، “under” ، “of” و غیره گفته می شود که برای کامل کردن جملات به کمک ما می آیند. 

زبان انگلیسی به شدت به حروف اضافه تکیه دارد تا جزئیات را در بحث ها ارائه دهد، زیرا ما در توصیف مکان چیزی که در زمان و مکانی خاص قرار دارد، تمرکز می کنیم. به عنوان مثال:

“The cat is sitting on top of the chair, and the dog is sleeping under it” 

 “گربه در بالای صندلی نشسته است ، و سگ در زیر آن خوابیده است.” در حالی که مطمئناً زبان اسپانیایی این کلمات حتما موجود می باشند، اما در اسپانیایی تعداد کمتری نسبت به انگلیسی وجود دارد. این می تواند باعث ایجاد ابهام برای انگلیسی زبانانی که به توضیحات دقیق تر از موقعیت مکانی عادت دارند، شود.

یک حرف اضافه واحد اسپانیایی را می توان برای چندین موقعیت مختلف که ما به زبان انگلیسی استفاده می کنیم، مورد استفاده قرار داد و ممکن است مدت زمانی طول بکشد تا یاد بگیرید که چه زمانی می توانید از یک گزاره خاص استفاده کنید. یادگیری دقیق این که این اصطلاحات به چه معناست، می تواند برای انگلیسی زبانان چالش برانگیز باشد، اما داشتن کلمات کمتر برای انتخاب نیز می تواند یادآوری همه آن ها را آسان تر کند.

8.) کلمه “It” اغلب می تواند حذف شود

“It” یکی از کلمات پر کاربرد در انگلیسی است که ما همه وقت در زبان انگلیسی از آن استفاده می کنیم بدون اینکه متوجه شویم. 

اسپانیایی به دلیل نحوه جفت شدن فعل، از “it”  به همان روش استفاده نمی کند. از آنجا که موضوع یک فعل را می توان از طریق نوع فعل یا همان شناسه خودمان استنباط کرد، دیگر نیازی به کلمات اضافی مانند “it” برای پیوند دادن آن افکار نیست. همانطور که قبلا گفتیم در زبان اسپانیایی هر فعل متناسب با فاعلش، دارای گفتار متفاوتی است که دیگر نیازی برای به کار بردن فاعل در جمله نیست.

9) احکام جملات با حروف مختلف و متفاوت انجام می شود.

اگرچه بخش اعظم نگارشی برای این دو زبان یکسان است، اما تفاوت های اندکی در مورد آن ها وجود دارد.

یکی از تفاوت های قابل توجه در نقطه گذاری بین انگلیسی و اسپانیایی این است که در اسپانیایی هنگام پرسیدن سؤال یا ابراز هیجان، هنگام شروع آن و انتهای یک جمله، دو علامت سوال یا علامت تعجب بسته به نوع جمله استفاده می کنند. این عمل با یک علامت تعجب و یا علامت سوال وارونه مشخص می شود. برای مثال:

¿Quieres cenar conmigo mañana        (آیا می خواهید فردا با من شام بخورید؟)  ?

ثانیاً ، در زبان اسپانیایی هنگام نوشتن اعداد، یک نقطه به جای کاما (ویرگول) ، اعداد را هزار تا هزار تا جدا می کند، و یک کاما تعداد کامل را از اعشار جدا می کند. به عنوان مثال، سیزده هزار دلار و دوازده سنت به اسپانیایی به این صورت 13.000،12 دلار نوشته می شود.

موارد دیگری وجود دارد که شما با یادگیری بیشتر با آن ها آشنا می شوید. 

 

 

10.) املا به زبان اسپانیایی بسیار بسیار ساده تر است

برخلاف انگلیسی که پر از هماهنگی و قوانین نامنظم املایی است، املای اسپانیایی بسیار شهودی و معمولاً آوایی است. هنگامی که صداهایی را که هر حرف ایجاد می کند، را بدانید می توانید کلمه را فقط با صداگذاری آن هجی کنید. در اسپانیایی فقط پنج مصوت وجود دارد و همیشه صداهای مشابه را می سازند. حتی اگر مصوت ها علائم تلفظی برای تأکید داشته باشند، اگر بدانید چگونه این کلمات تلفظ می شوند، تسلط بر آن ها آسان است. آگاه باشید که صداهای مورد نظر برای هر حرف ممکن است با زبان انگلیسی متفاوت باشد.

 

 

بهترین آموزشگاه زبان در تهران

 

 

 

و در آخر مرکز زبان گات یکی از برترین موسسات آموزشی زبان انگلیسی و اسپانیایی می باشد که شما می توانید با استفاده از دوره های آموزشی حضوری  یا آنلاین برای یادگیری زبان دلخواه خود، از آن استفاده کنید. استفاده از کادری با تجربه، محتوای آموزشی کاربردی و همچنین روش های مدرن برای آموزش، وجه تمایز مرکز زبان گات با سایر موسسات می باشد.

3 نظر در “مقایسه زبان انگلیسی و اسپانیایی

 1. afsane گفت:

  be nazare man mizane sakhtie zabane spanish ba english dar ye hadde va nemishe goft yeki az on yeki sakht tare, nemidonam shayad chon ghabl az yadgirie spanish zaban english baladim baes mishe ke zabane spanish rahat be nazar berese amma khob aghlabe mardom avval english yad migiran, dar har sorat in 2 zaban az shirin tarin zabanha hastan pishnahad mikonm tajrobashon konid, mrc az matalebe mofideton

  1. پشتیبانی گات گفت:

   ممنون از نظر شما دوست عزیز

 2. ساناز گفت:

  من شنیدم زبان اسپانیایی خیلی به زبان انگلیسی نزدیکه اما اینجوری که اینجا نوشته شده به نظر خیلی سخت تر از انگلیسی هست، خیلی وقته قصد دارم اسپانیایی یاد بگیرم چون میخوام کلاس ثبت نام کنم میترسم نتونم باهاش کنار بیام و بزارمش کنار اگه کسی زبان انگلیسی و اسپانیایی رو بلده ممنون میشم از تجربیاتش بگه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
سلام دوست عزیز. چجوری میتونم کمکت کنم؟
ارسال به واتساپ گات
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من