عسل خیام باشی

name last name leveldaytime teacher name
عسلخیام باشیFA1_3پنج شنبه 2:00-5:00 خانم حقدوست
20Class Activity
5Midterm Exam
10Final Exam
30Oral
65Total

 

Fieldset

 

Verification


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *