اصطلاحات تجاری انگلیسی

سرفصل‌های مقاله

 

 

 

امروزه تجارت و اقتصاد در بسیاری از عرصه ها، مرزهای ملی و بومی را درنوردیده و به دنیای تجارت بین الملل قدم گذاشته است.

تجارت بین الملل دارای اصطلاحات خاصی است که اصولا در کشور مقصد با زبان ویژه ای بیان می شوند. امروزه زبان انگلیسی در بسیاری از کشورها کاربرد دارد و اغلب شرکت ها و موسسات تجاری نیز از این زبان به عنوان یک زبان بین المللی و زبان رسمی شرکت خود استفاده می کنند.

برخی از موسسات تجاری هر چند در کشورهایی احداث شده اند که زبان انگلیسی، زبان رسمی آن ها نیست، با این حال از این زبان به عنوان یکی از زبان های کاربردی در عرصه تجارت استفاده می کنند. این امر ضرورت یادگیری و تسلط بر زبان انگلیسی را برای ما نمایان می کند.

در کنار این ها، باید از مبحثی با عنوان زبان انگلیسی برای تجارت یاد کرد. در این خصوص شما نیاز به فراگیری تمامی زوایای زبان انگلیسی ندارید، بلکه باید با شرکت در کلاس های مربوطه، به زبان انگلیسی در عرصه تجارت مسلط شوید. در ادامه کاربردی ترین اصطلاحات تجاری به زبان انگلیسی را برای شما بیان می کنیم.

 

 

 

 

اصطلاحات زبان انگلیسی در تجارت

این اصطلاحات به دسته های متفاوتی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال اصطلاحاتی که برای شروع جلسه به کار می روند، با اصلاحاتی که در جریان جلسه و برای موافقت با قرارداد و یا پرسش در خصوص آن کاربرد دارد متفاوت است.

این اصطلاحات به صورت کاملا طبقه بندی شده و در یک لیست جامع ارائه شده اند. جهت آشنایی با این اصطلاحات پیشنهاد می کنیم با ادامه این مقاله ما را همراهی کنید.

 

 

 

 

 

 

پرکاربردترین عبارات برای شروع جلسه

ملاقات افراد برای اولین بار

 1. (We’ve emailed many times but/ We’ve spoken on the phone but) it’s so nice to finally meet you (face to face)

(ما خیلی از طریق ایمیل باهم در ارتباط بودیم اما/ خیلی تلفنی صحبت کردیم اما) خیلی خوشحالم که ملاقاتت کردم (رودررو)

 1. (You must be name)

تو باید (اسم شخص) باشی.

 1. Here’s my business card

بفرمایید کارت ویزیتم

 1. ? Did you have any trouble finding us?/ Did you have any trouble getting here

برای پیدا کردن ما با مشکل مواجه شدید/ برای امدن به اینجا با مشکل مواجه شدید؟

 1. ? How was your journey?/ How was your flight

تعطیلات چطور بود؟ پروازتون چطور بود؟

 1. ?(Is this your first time (here) in name of place)

اولین بارتان هست که به اینجا (نام مکان) می آیید؟

 1. ? Nice day/ Lovely day/ Horrible weather/ Rather hot/ A bit humid (today), isn’t it

روز خوبی است/ روز دوست داشتنی است/ آب و هوای خوبی نیست/ نسبتا گرم/ هوا (امروز) کمی مرطوبه/ اینطور نیست؟

 

 

 

 

پایان بخشیدن به مکالمات ابتدایی

عبارات مورد استفاده برای عوض کردن بحث

 • Well (then),…/ Okay (then),…/ Right (then),…/ So,…/ Anyway,…/ Anyhow,…

بسیار خوب (سپس)/ اوکی (سپس)/ درسته (سپس)/ بنابراین/ به هرحال/ در هر صورت

 1. …I’d love to chat more, but…

… دوست دارم بیشتر با شما صحبت کنم اما …

 1. …you must tell me more about that later, but…

بعدا بیشتر باهم در این زمینه صحبت می کنیم اما ….

 1. …it’s been lovely to catch up, but…

… به نظر دوست داشتنی می رسد اما ….

 1. …we have a lot to get through today, so…

…. امروز باید به موارد زیادی بپردازم بنابراین…

 1. …we have to be out of here by 12, so…

… باید ۱۲ اینجا را ترک کنم. بنابراین…

 1. …I have another meeting at 11, so…

…. من ساعت ۱۱ یک جلسه دیگری دارم پس…

 1. … let’s get down to business/ I think we should make a start/ shall we get started…

 

بیایید به تجارت بپردازیم/ فکر می کنم که باید شروع کنیم/ آیا می توانیم شروع کنیم…

 

 

 

شروع مکالمات تجاری

 1. …, (if you don’t mind/ if that’s okay with you)

…، اگر برایت مشکلی ندارد/ اگر (از نظر شما) ایرادی ندارد

 1. (Of course./ Sure. Let’s)

البته/ قطعا (بیایید) (منظور شروع انجام کار است)

 1. Thanks for coming (all the way here/ so far) today (so early in the morning/ on such a cold day)

ممنون که امروز تشریف آوردید (این همه راه را آمدید/ تا اینجا) (صبح خیلی زود/ در چنین روز سردی)

 1. ? Does everyone have a copy of the agenda

آیا همه برنامه دستور کار را دارند؟

 1. As you (all/ should/ probably/ might) know,…

همانطور که (همه/باید/شاید/ممکن است) می دانید،…

 1. (As I wrote in my email yesterday/ about this meeting/ sending the agenda),…

همانطورکه در ایمیلم نوشته بودم (دیروز/ در رابطه با این جلسه/ دستور کار را فرستادم)،…

 1. The main reason for this meeting is…

دلیل اصلی برگزاری این جلسه… هست

 1. What we need to decide/ talk about/ think about today is…

امروز برای تصمیم گیری/ صحبت کردن درباره/ فکر کردن به اینکه به چه چیزی نیاز داریم؟

 1. The (main) topic/ subject/ aim/ objective/ purpose/ goal of this meeting is…

مبحث (اصلی)/موضوع/ هدف/ مقصود/ هدف/ نیت/ هدف این جلسه.. است.

 1. (Do you have/ Does anyone have) any (other/ particular) thoughts/ comments/ opinions/ views (on this)

 

(آیا شما دارید/ آیا کسی دارد) (دیگر/خاصی) افکار/ دیدگاه ها/ عقاید/ دیدگاه در این رابطه (آیا کسی دیدگاه دیگر و یا خاصی در این رابطه دارد؟

 1. ? (What do you think (about this/ about that)

(درباره این/ درباره آن) نظرتان چیست؟

 1. I really think…

من فکر می کنم واقعا ….

 1. I strongly believe/ I really believe/ I firmly believe…

من خیلی معتقدم/ من واقعا عقیده ام بر آن نیست/ من به شدت معتقدم…

 1. I’m (absolutely/ completely/ 100%) certain/ convinced/ positive that…

من (کاملا/ خیلی/ ۱۰۰ درصد) قطعا/ بر این باورم/ عقیده ام بر این است که …

 1. I’m no expert on this, but…

من در این زمینه تخصص ندارم… اما…

 1. (I’m not sure/ certain, but I would guess/ I would imagine/ I would suppose…)

(مطمئن نیست/ اطمینان ندارم، اما) می توانم حدس بزنم/ می توانم تصور کنم/ می توانم پیشنهاد دهم…

 1. This is only my opinion, but…

این تنها نظر من است، اما …

 1. I would probably say that…

من احتمال می دهم که …

 1. In my limited experience,…

براساس تجربه کمی که دارم، …

 1. .I totally agree

کاملا موافقم

 1. !(That’s/ You’re exactly right./ Exactly)

(این/ شما) کاملا درست است/ می گویید/ دقیقا!

 1.  !(You are/ That’s absolutely right!/ Absolutely)

(این/ شما) خیلی درست است/ می گویید/ کاملا!

 1. .I feel exactly the same way./ I feel just the same way

من دقیقا به همین شکل فکر می کنم_ من هم همینطور فکر می کنم.

 1. .You might be right./ You could be right./ You may be right

شما ممکن است درست بگویید/ حرف شما می تواند درست باشد/ ممکن است درست بگویید

 1. .I suppose you’re right./ I guess you’re right

فکر می کنم درست می گویید/ حدس می زنم حق با شماست

 1. .(I’m sorry but) I really don’t agree

(متاسفم اما) من واقعا موافق نیستم

 1. I’m afraid) I have to disagree)

(متاسفم) من موافق نیستم

 1. I’m afraid) I don’t really agree)

(متاسفم) من موافق نیستم

 1. I’m not sure that I agree

مطمئن نیستم موافق باشم یا مخالف

 1. I mostly agree, but…

من تقریباً موافقم اما…

 1. That’s a good point, but…

دیدگاه خوبی است، اما …

 1. I feel almost the same way, but…

منم به همین فکر می کنم اما …

 1. I would suggest/ I would recommend/ I would advise…

پیشنهاد می کنم/ توصیه می کنم/ به نظر من ..

 1. My (main) suggestion/ recommendation/ advice would be to…

پیشنهاد (اصلی) من/ توصیه/ نظر من شاید …. باشد

 1. We should (probably) consider/ think about…

ما باید (شاید) در نظر بگیریم/ درباره … فکر کنیم

 1.  ?What makes you say that?

چه چیز باعث شد که این را بگویید

 1. Sorry to interrupt, but…

ببخشید وسط حرفتان صحبت می کنم اما…

 1. ?(Can I come here (for a moment)

می توانم (برای چند دقیقه ای) راجب همین موضوع صحبت کنم؟

 1. ?Before you go on, can I just say

(قبل از اینکه شروع کنید) می توانم موضوعی را بگویم…؟

 1. (If I can just (interrupt)for a moment)

ببخشید من (وسط حرفتان) (چند دقیقه ای) حرف بزنم

 1. (Of course/ Sure), (please) go ahead. (What would you like to say?/ Please have your say.)

(البته/ بفرمایید) (عبارت بفرمایید) (چه چیزی دوست دارید بگویید؟ بفرمایید لطفا)

 1. (Sorry, can I just finish this one point (first)?/ Sorry, can I just what I’m saying first)

ببخشید، می شود من (اول) صحبتم را تمام کنم؟/ ببخشید می شود من (اول) دیدگاهم را بگویم

 1. Sorry, just one (more) thing before you have your say

ببخشید من قبل از اینکه شما شروع به صحبت کردن کنید موضوعی را بگویم …

 1. (Now where were we? Oh yes,…/ (Now) where was I? Oh yes

(حالا) کجا بودیم (چه می گفتیم؟) بعد…، (حالا) کجا بودم (چه می‌گفتم؟) آه بله…

 1. (Anyway/ Well, as I was saying)

(به هر حال، خب) همانطور که داشتم می گفتم …

 1. ?Could you (possibly) give me a hand with/ lend me a hand with

می توانید (ممکن است) به من کمک کنید؟ کمکی به من بکنید…؟

 1. … ?Sorry, what do you mean by

ببخشید، منظورتان چیست؟

 1.  ?(By do you mean)

منظورتان چیست..؟

 1. So (in other words), what you’re saying is…

(به عبارت دیگر) منظور شما چیست؟

 1. (Sorry, did you say… or…)

ببخشید آیا منظورتان … یا … است؟

 1. .Maybe we can decide this with a show of hands

شاید با بالا بردن دست های مووفق بتوانیم تصمیم بگیریم

 1. …Please raise your hand if

اگر … دستتان را بالا ببرید

 1. .I think I can suggest a compromise

فکر کنم می توانم موافقتم را بیان کنم

 1. ?Can anyone suggest a (possible) compromise

کسی می تواند موافقتش را بیان کند؟

 

 

 

تغییر موضوع و موکول کردن مباحثات به روزهای آتی

 1. ?We don’t seem to be making much progress (on this), so let’s continue this discussion by email, shall we

به نظرم به نتیجه ای که باید می رسیدیم نرسیدیم (در این رابطه)، پس بیاید بعدا از طریق ایمیل بحث را ادامه دهیم، آیا می توانیم؟

 1. (Maybe we can come back to that later/ in a later meeting (if we have time)
 2. ممکن است ما بعداً به این موضوع بپردازیم/ در یک جلسه دیگر (اگر زمان داشته باشیم)
 1. .Maybe we should sleep on this and try again next week

به نظرم بهتر است این موضوع را ببندیم و هفته دیگر به آن بپردازیم

 1. Okay, we’ve still got a few points to get through, so

اوکی، ما هنوز چند نکته ای باقیمانده که به آن بپردازیم، پس…

 1. Right, I think we’ve covered that, so

درسته، فکر می کنم به این موضوع پرداختیم، پس…

 1. ?…let’s move on to the next point/ topic on the agenda, shall we

… بیایید به موضوع بعدی بپردازیم/ به موصوع بعدی در دستور کار بپردازیم؟

 1. …let’s turn our attention to…

… بیایید در رابطه با موضوع دیگری صحبت کنیم…

 1. ?Are we (all) agreed

همگی موافقید؟

 

 

 

 

ختم جلسه

 1. So, to summarise our discussion/ So, to sum up our agreement,…

بنابراین برای خلاصه سازی بحثمان/ پس، برای جمع بندی بحث …

 1. ?(Is there anything else that we need to discuss (before we finish)

موضوعی هست که به آن پرداخته نشده باشد (قبل از اینکه بحث را پایان دهیم)؟

 1. No, I think we’ve covered everything, thanks.

نه من فکر میکنم ما به همه چیز پرداخته ایم، ممنون

 1. (Actually, there is just one more thing (that I’d like to discuss/ that we need to discuss

واقعا، یک موضوع باقی مانده (که دوست دارم در رابطه با آن بحث کنیم، که باید به آن بپردازیم)

 1. .(Anyway, I’m afraid I have another meeting in 10 minutes, so we’ll have to stop there (if you don’t mind

به هر حال، متاسفم، من یک جلسه دیگری دارم که ۱۰ دقیقه دیگر برگزار می شود، پس باید موضوع را همین جا ببندیم (اگر از نظر شما مشکلی ندارد)

 1. .(Well, I think someone is waiting for this room, so shall we call it a day (if that’s okay)

خوب، من فکر می کنم کسی منتظر است که به اتاقم بیاید پس (اگر‌مشکلی نیست) این بحث را تمامش کنیم.

 1. So, I’d like to be able to discuss this more, but I know (name) has to be somewhere, so we’ll have to come back to it another time, I’m afraid.

پس، دوست دارم که بیشتر در این رابطه بحث کنیم، اما من می دانم (اسم شخص) باید به جایی برود، پس وقت دیگری به آن می پردازیم، متاسفم.

 1. (So/ Okay/ Right (then), let’s call it a day/ wrap it up there (and continue…) (, shall we)

خب/ اوکی/ درسته، (سپس)/ تمامش کنیم/ خاتمه دهیم (ادامه دهیم) (موافقید؟)

 1. Thanks, that was very useful./ Thanks, that was very productive.

ممنون، پرکاربرد و مفید بود/ مرسی، خیلی سازنده بود

 1. (Thanks for (all) your (great) contributions/ ideas. (They were very helpful

بابت مشارکت (عالی)/ نظرات (همگی) شما ممنونم (خیلی مفید بود)

 1. .Thanks for making the time to meet us./ Thanks for taking the time to meet us

بابت زمانی که برای این جلسه گذاشتید متشکرم/ بابت اختصاص زمان برای ملاقات ما ممنونم

 1. .Thanks for inviting us

بابت دعوتتان ممنونم

 1. .(It was great to see you (again)

از ملاقات شما (دوباره) خوشبختم

 1. It was (so) nice to (finally) meet you

خوشحالم که (بالاخره) ملاقاتتان کردم

 1. Have a good weekend/ a good trip/ fun/ a good time/ a safe journey

پایان هفته خوبی داشته باشید/ سفر خوبی داشته باشید/ خوش بگدرد/ روز خوبی داشته باشید/ سفر بی خطر

صحبت درباره برقراری ارتباط های بعدی

 1. I look forward to seeing you again soon

منتظر دیدن شما به زودی هستم

 1. (As I said) I’ll (check with my boss and) get in touch/ be in contact/ email you (about)…

(همانطور که گفتم) ( با رئیسم هماهنگ می کنم) در تماس باشد/ در تماس باشد/ ایمیل بزند (دوباره)

 1. See you at…/ See you next…/ See you on…/ See you soon./ See you, then./ See you then./ See you later

شما را در ….. می بینم/ بعدا در … می بینمتان /شما را در … می بینم/ به زودی میبینمتان

 1. ? Do you have to go (straight) back to your office?

آیا باید (مستقیم) از اینجا به دفترتان بروید؟

 1. ?Do you have) any more meetings today)

آیا بازهم مرکز جلسه دیگری (دارید؟)

 1. (Are you) finished for today?

کار امروزتان به پایان رسید؟

 1. ?Do you have any plans for the weekend

آیا برای آخر هفته تان برنامه ای دارید؟

 

 

 

 

فراگیری زبان انگلیسی برای تجارت

تمامی آموزشگاه های زبان خارجه در زمینه تدریس زبان انگلیسی برای تجارت فعالیت نمی کنند و صرفا آموزشگاه های محدودی در تهران و برخی از مراکز استان ها این برنامه ویژه را در دستور کار قرار داده اند.

در این خصوص حتی آموزش زبان انگلیسی برای تجارت به صورت آنلاین نیز راه اندازی شده است. آموزشگاه گات در زمره برترین آموزشگاه هایی قرار دارد که این بخش از زبان انگلیسی را به صورت حرفه ای آموزش می دهد.

اگر بنابر مسائل شغلی و یا عدم امکانات در محل سکونت شما، امکان شرکت در کلاس های آموزش زبان انگلیسی برای تجارت را ندارید، می توانید در کلاس های آنلاین شرکت نموده و مبادرت به فراگیری این بخش از زبان تجارت به صورت غیر حضوری نمایید.

علاوه بر شرکت در کلاس های حضوری و یا کلاس های آنلاین، می توانید با خرید پکیج های ویدئویی زبان انگلیسی برای تجارت نیز به این مهم دست یافته و توانایی برقراری مکالمات تجاری در سفرهای خود به کشورهای دیگر و بخصوص کشورهای اروپایی را به دست آورید. این امر شما را از استخدام مترجم معاف کرده و امکان درک تمامی مباحثات به صورت شخصی و دقیق را فراهم می کند.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
سلام دوست عزیز. چجوری میتونم کمکت کنم؟
ارسال به واتساپ گات
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من