آموزش زبان پرتغالی

زبان پرتغالی یکی از زبان های نادر است و متقاضیان این زبان افرادی هستند که هدف خاصی را به دنبال دارند. برخی از اهداف این زبان آموزان عبارتند از : علاقه ی شخصی به یادگیری زبان پرتغالی ، مهاجرت به کشورهای پرتغالی زبان ، ادامه ی تحصیل در کشور های پرتغالی زبان ، ارتقای شغلی … ادامه خواندن آموزش زبان پرتغالی