آشنایی با اصطلاحات زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب خواهید آموخت :

منظور از اصطلاحات زبان انگلیسی تمامی جملاتی هستند که شما نمی توانید با معنای تحت الفظی و ترجمه کلمه به کلمه، درک مطلب مناسبی از آن به دست آورید. برخی از این اصطلاحات در کشورهای انگلیسی زبان پرکاربرد بوده و اگر مقیم یکی از این کشورهای باشید، عدم آشنایی شما با این اصطلاحات می تواند اختلال بسیار زیادی در روابط روزانه شما ایجاد کند. ما در این مقاله پرکاربردترین اصطلاحات زبان انگلیسی را به شما ارائه می کنیم.

 

 

راه های مفید یادگیری زبان انگلیسی

 

 

اصطلاحات پرکاربرد در کشورهای انگلیسی زبان

اصطلاحاتی که در ادامه بیان شده اند در ابعاد مختلفی از زندگی اجتماعی در کشورهای انگلیسی زبان بکار می روند. شما با تسلط به این اصطلاحات بخش مهمی از مهارت های گفتاری در زندگی اجتماعی را به دست آورده و می توانید همانند یک شهروند انگلیسی زبان صحبت کنید. این اصطلاحات عبارتند از:

to what end: به چه منظور

You must hand it to him: باید به کارش ایولله گفت   

You make me ill with your speech: با صحبت هایت حالم را بهم میزنی.

I dare say…: به جرأت میتوانم بگویم…

Mind your eye: بپایید. ملتفت باشید.

Excuse me back: ببخشید پشتم به شماست.

upon my word: به شرافتم سوگند

on my own account: به حساب خودم

He takes after his father: (قیافه اش) به پدرش رفته.

It is all the same to me: به حال من فرقی نمیکند… 

It does not answer my purpose: بدرد من نمی خورد 

What is that to you? به تو چه؟

Between you and me: بین خودمان باشد

It is not concern of mine: به من مربوط نیست

Honesty is best policy: آدم خوش معامله شریک مال مردم است

I’m hanged if I know. / I’ll be hanged if I know: به هیچ وجه نمیدانم

I am greatly honored: باعث افتخار من است

Pick on someone your own size: برو با همقد خودت طرف بشو

I take my hat off to you. /take my hat off to: بابا ایوالله!

Don’t twist the lion’s tail: با دم شیر بازی نکن

A widow’s mite: برگ سبزی است تحفه درویش

Let me gather my breath: بگذارید نفسم جا بیاید

at the instance of: برحسب تقاضای…

Mind your own business: سرت به کار خودت باشه. سرت تو لاک خودت باشه

I am off color: بیحالم. بیحوصله ام

Do good to others: به دیگران نیکی کنید

Snap into it: بجنبید. زودباشید

None of your sauce: بی ادبی و پررویی موقوف

The devil take him: بره به جهنم

Clear out! برو گم شو!

For all I care: تا آنجا که به من مربوط می شود

Go along with you/get lost! برو پی کارت!

Good show! بارک الله!

Go to the devil! برو به جهنم!

He is second to none: بالا دست ندارد

It looks to me: بنظر من…

It is up to you: بسته به میل خودت است/هرطور میلتان است

It was not for nothing thatبیخود نبود که… : …

Here’s to youبه سلامتی شما. (هنگام نوشیدن) :

In a family wayبی رودربایستی :

Money doesn’t grow on trees:  .پول که علف خرس نیست

It all depends: تا چه پیش آید

To the best of my ability: تا جایی که در توان من است.

He is neck-deep in trouble: تا خرخره گرفتار مشکل است.

For the best of my knowledge…: تا آنجا که من می دانم….

He robs his belly to cover his back: با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته است.

Down this life: تف بر این زندگی.

While there is a while there is a hope: تا زندگی هست امید هست.

As far as the eye can reach:  تا آنجا که چشم کار می کند.

Strike while the iron is hot: تا تنور گرم است نان را بچسبان.

Honesty is the best policy: صداقت بهترین سیاست است.

He is off the rails: توی باغ نیست.

Waste not, want not: نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد.

There is no smoke without fire: تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

This is only the beginning: تازه اولشه.

Spare the rod and spoil the child: تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر.

Knowledge is power: توانا بود هر که دانا بود.

Divide and rule: تفرقه بنداز و حکومت کن.

What is all about? : جریان چیه؟

Control your tongue:  جلوی زبونت رو بگیر.

Buzz off: بزن به چاک.

Help yourself: بفرمایید میل کنید. از خودتون پذیرایی کنید.

I am in a rather hole: بدجوری گیر کردم.

My pride was wounded: به غیرتم برخورد.

Wish nobody ill: بد هیچکس را نخواهید.

Cut your coat according to your cloth: پایت را به اندازهی گلیمت دراز کن.

Money talks: پول حلال مشکلات است.

Don’t involve me: پای مرا وسط نکشید.

He is on his last leg: پایش لب گور است.

I have no choice but…: چاره ای جز این ندارم

What do I care!: بیخیالش!

A fat chance: چه خیال باطلی

What is there in it?: چه نفعی دارد؟

Why were you feeding your eyes in the wedding party?:  چرا در مجلس عروسی داشتی چشمچرانی میکردی؟

The mills of God grind slowly: چوب خدا صدا ندارد.

How much do I owe you?: چقدر به شما بدهکارم؟

What cheek!: چه پررویی!

What is to do?: چه باید کرد؟

Willy nilly / willy-nilly: خواه ناخواه، چه بخواهی چه نخواهی

اصطلاحات پرکاربرد برای خرید لباس در کشور انگلیسی زبان

خرید لباس یکی از مسائلی است که باید اصطلاحات پرکابرد آن در کشورهای انگلیسی زبان را بدانید. مهمترین این اصطلاحات عبارتند از:

What colour  do you want?: چه رنگی میخواهید؟

I like this on: این یکی را میخواهم

I prefer that one: من آن یکی را ترجیح میدهم

I don’t like this colour: من این رنگ را دوست ندارم

Have you anything better?: آیا چیز بهتری دارید؟

Do you have one  in a different colour?: آیا رنگ دیگری از این دارید؟

I’d like another: میخواهم آن یکی را ببینم

What size?: چه اندازه ای

Have you a larger one/smaller one?: آیا بزرگتر/ کوچکتر دارید

My collar measurement is…: اندازه یقه من … است

My waist measurement is…: دور کمر من… است

What’s  it made of?: جنسش چیست؟

مطمئنا با دانستن این اصطلاحات عامیانه در هنگامی که در یک کشور انگلیسی زبان زندگی می کنید می توانید زندگی راحت تری داشته و منظور خود را بهتر از قبل به افرادی که با آنها در ارتباط هستید برسانید و همچنین در طی مکالماتی که دارید منظور شخص گوینده را بهتر متوجه خواهید شد. 

 

برترین راه های یادگیری زبان

 

 

در صورتی که مایلید تا به کلیه اصطلاحات انگلیسی تسلط پیدا کنید پیشنهاد می کنیم تا یک دوره آموزش زبان انگلیسی شرکت نمایید. در دوره های آموزش زبان ارائه شده توسط آموزشگاه زبان گات این فرصت برای شما فراهم است تا در کنار تقویت گفتار، شنیدار، درک مطلب و گرامر بر روی اصطلاحات عامیانه و روزانه انگلیسی نیز تمرین کرده و در این بخش نیز به تسلط بالایی دست یابید.

 

برای این منظور تنها کافی است تا با شماره های موجود بر روی وب سایت مرکز زبان گات تماس گرفته و از کارشناسان این مجموعه مشاوره های لازم را به جهت شرکت در دوره حضوری و یا غیر حضوری آموزش زبان انگلیسی دریافت نمایید.

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید